Projekti

#MEĐUNARODNI I NACIONALNI PROJEKTI

realizovani od strane istraživača na Institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.

Nutritivni, senzorni i gastronomski potencijal invazivne vrste raka Faxonius limosus u funkciji održivog razvoja ugostiteljsko turističkog sektora AP Vojvodine

Identifikacioni broj projekta: 142-451-2299/2021-01
Početak projekta: 1. jun 2021. godine
Kraj projekta: 1. jun 2022. godine
Finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2021. godini
Korisnik 1: Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Korisnik 2: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerzitet u Novom Sadu
Kontakt informacije:
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Kontakt osoba: dr Jasmina Lazarević
Email: jasmina.lazarevic@fins.uns.ac.rs
Telefon: +381 214853752

Coordinator: Dr Jasmina Lazarević

Duration: 2021-2022

Programi fizičkog vaspitanja i zdrave ishrane- POPEYE

(Serbia-Hungary)
Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/33/0004
Početak projekta: 1. novembar 2020. godine
Kraj projekta: 30. jun 2022. godine
Vodeći korisnik: Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Korisnik 1: Univerzitet Gál Ferenc
Korisnik 2: Opština Novi Kneževac
Kontakt informacije:
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Kontakt osoba: dr Pavle Jovanov
Email: pavle.jovanov@fins.uns.ac.rs
Telefoni: +381 62520259; +381 214853790

Coordinator: Dr Pavle Jovanov

Duration: 2020-2022

Tradicionalni i standardni kvalitet – TASQ

(Serbia-Hungary)
Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0146
Početak projekta: 1. jul 2018. godine
Kraj projekta: 31. oktobar 2020. godine
Vodeći korisnik: Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Korisnik 1: Eurotender asocijacija, Segedin
Korisnik 2: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment (FIMEK), Novi Sad
Korisnik 3: Zadružni savez Vojvodine (ZSV), Novi Sad
Korisnik 4: Udruženje za region Homokhatsag, Morahalom
Kontakt informacije:
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Kontakt osoba: dr Predrag Ikonić
Email: predrag.ikonic@fins.uns.ac.rs
Telefoni: +381 641501414; +381 214853707

Coordinator: Dr Predrag Ikonić

Duration: 2018-2020

CROPDIVA

FULL TITLE: Climate Resilient Orphan croPs for increased DIVersity in Agriculture
GRANT AGREEMENT ID: 101000847
PROGRAMME(S): H2020-EU.3.2.1. - Sustainable agriculture and forestry, H2020-EU.3.2. - SOCIETAL CHALLENGES - Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, and the bioeconomy
PROJECT AIM: The aim of the CROPDIVA project is to enhance agrobiodiversity throughout Europe by focusing on crop diversity and on creating local value chains of six underused arable crops, namely: oats, beardless barley for human consumption, triticale, buckwheat, fava beans and lupins.

Coordinator: Dr Tamara Dapčević Hadnađev

Coordinator: Dr Dubravka Škrobot

Duration: 2021-2025

Monitoring odabranih insekticida neonikotinoida u uzorcima meda sa teritorije AP Vojvodine

Ugovor, broj, datum:
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, broj 114-451-716/2015-03 od 31.07.2015.
Vrsta projekta:
Kratkoročni projekat od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2015. godini
Učesnici projekta:
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, FINS, Novi Sad
Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
Rukovodilac projekta:
Dr Pavle Jovanov

Coordinator: Dr Pavle Jovanov

Duration: 01.08.2015-01.08.2016.

This site is registered on wpml.org as a development site.