Projekti

#MEĐUNARODNI I NACIONALNI PROJEKTI

realizovani od strane istraživača na Institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.

Bilateralni projekat Srbija-Austrija

Bilateralni projekat Srbija-Austrija za ciklus 2022-2024.
Partnerska institucija: HBLA Highschool and Federal Office of Viticulture and Pomology, Klosterneuburg

Coordinator: Dr Biljana Cvetković

Duration: 2022-2024

Biotechnological tools for optimization of short and medium chain carbohydrates content in cereal-based food to prevent gastrointestinal disorders – GutFriendlyCarbs

PROGRAM: IDEJE, finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije
BROJ UGOVORA: 7736059
BUDŽET: 275.623,03 EUR
CILJ ISTRAŽIVANJA: Najnovija istraživanja su dokazala da jedan deo prehrambenih vlakana (FODMAP jedinjenja) prouzrokuje smetnje u funkciji digestivnog trakta zdrave populacije, kao i pojačavanje tegoba kod populacije sa određenim gastrointestinalnim oboljenjima. Projekat GutFriendlyCarbs će se baviti iznalaženjem biotehnološkog načina razgradnje prisutnog viška sadržaja FODMAP jedinjenja tokom proizvodnje hleba i ostalih pekarskih proizvoda, koji će istovremeno zadovoljiti preporuke nutricionista i biti dopadljivi potrošačima.

Coordinator: Dr Aleksandra Torbica

Duration: 01.01.2022.-31.12.2024.

Nutritivni, senzorni i gastronomski potencijal invazivne vrste raka Faxonius limosus u funkciji održivog razvoja ugostiteljsko turističkog sektora AP Vojvodine

Identifikacioni broj projekta: 142-451-2299/2021-01
Početak projekta: 1. jun 2021. godine
Kraj projekta: 1. jun 2022. godine
Finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2021. godini
Korisnik 1: Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Korisnik 2: Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Univerzitet u Novom Sadu
Kontakt informacije:
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Kontakt osoba: dr Jasmina Lazarević
Email: jasmina.lazarevic@fins.uns.ac.rs
Telefon: +381 214853752

Coordinator: Dr Jasmina Lazarević

Duration: 2021-2022

Programi fizičkog vaspitanja i zdrave ishrane- POPEYE

(Serbia-Hungary)
Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1903/33/0004
Početak projekta: 1. novembar 2020. godine
Kraj projekta: 30. jun 2022. godine
Vodeći korisnik: Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Korisnik 1: Univerzitet Gál Ferenc
Korisnik 2: Opština Novi Kneževac
Kontakt informacije:
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Kontakt osoba: dr Pavle Jovanov
Email: pavle.jovanov@fins.uns.ac.rs
Telefoni: +381 62520259; +381 214853790

Coordinator: Dr Pavle Jovanov

Duration: 2020-2022

Tradicionalni i standardni kvalitet – TASQ

(Serbia-Hungary)
Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/41/0146
Početak projekta: 1. jul 2018. godine
Kraj projekta: 31. oktobar 2020. godine
Vodeći korisnik: Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Korisnik 1: Eurotender asocijacija, Segedin
Korisnik 2: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment (FIMEK), Novi Sad
Korisnik 3: Zadružni savez Vojvodine (ZSV), Novi Sad
Korisnik 4: Udruženje za region Homokhatsag, Morahalom
Kontakt informacije:
Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
Kontakt osoba: dr Predrag Ikonić
Email: predrag.ikonic@fins.uns.ac.rs
Telefoni: +381 641501414; +381 214853707

Coordinator: Dr Predrag Ikonić

Duration: 2018-2020

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.