Projekti

#MEĐUNARODNI I NACIONALNI PROJEKTI

realizovani od strane istraživača na Institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.

NPBTN-371009

Specijalni pekarski proizvodi kao funkcionalna hrana.

Duration: 2005-2008

NPBTN-371003

Optimizacija tehnološkog procesa u cilju smanjenja potrošnje toplotne energije u industriji šećera.

Duration: 2005-2008

NPBTN-351008

Proizvodnja i priprema svinjskog mesa za veleprodaju, maloprodaju, industriju gotove hrane i preradu.

Duration: 2005-2008

NPBTN-351003

Razvoj novih proizvoda iz grupe fermentisanih kobasica i leskovačko roštilj meso.

Duration: 2005-2008

NPBTN-351001

Konfekcioniranje goveđeg mesa i sterilisana goveđa konzerva.

Duration: 2005-2008