Projekti

#MEĐUNARODNI I NACIONALNI PROJEKTI

realizovani od strane istraživača na Institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.

Reviving TRAditional Breadmaking Processes through Innovative Approaches – ReTRA

Način finansiranja: Fond za nauku Republike Srbije u okviru Programa za izvrsne projekte mladih istraživača – PROMIS

Coordinator: Dr Miroslav Hadnađev

Duration: 2020-2022

GRAINEFIT -Redesigning the exploitation of small grains genetic resources towards increased sustainability of grain-value chain and improved farmers’ livelihoods in Serbia and Bulgaria

GRAINEFIT - Novi pristupi korišćenju genetičkih resursa strnih žita u cilju povećane održivosti lanca vrednosti zrna i poboljšanja uslova života poljoprivrednih proizvođača u Srbiji i Bugarskoj

Rukovodilac: dr Sanja Mikić,Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
Učesnici: Naučni institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Srbija; Agrobioinstitut, Sofija, Bugarska; Institut za biljne genetičke resurse, Sadovo, Bugarska

Coordinator: Dr Tamara Dapčević Hadnađev

Duration: 2020-2023

Natural deep eutectic solvents for green agri-food solutions – DEStiny

Finansiran od strane Fonda za nauku republike Srbije u okviru Programa za izvrsne projekte mladih istraživača – PROMIS

Coordinator: Dr Aleksandra Mišan

Duration: 2020-2022

COST Action CA15118 Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry

Coordinator: Dr Milica Pojić

Duration: 2016-2020

TR-6849

Proizvodnja pšenice namenskog kvaliteta pod kontrolisanim uslovima uz primenu principa HACCP.

Coordinator: Приватно: Dr Jasna Mastilović

Duration: 2005-2008

This site is registered on wpml.org as a development site.