Projekti

#MEĐUNARODNI I NACIONALNI PROJEKTI

realizovani od strane istraživača na Institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.

Natural deep eutectic solvents for green agri-food solutions – DEStiny

Finansiran od strane Fonda za nauku republike Srbije u okviru Programa za izvrsne projekte mladih istraživača – PROMIS

Coordinator: Dr Aleksandra Mišan

Duration: 2020-2022

COST Action CA15118 Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry

Coordinator: Dr Milica Pojić

Duration: 2016-2020

TR-6849

Proizvodnja pšenice namenskog kvaliteta pod kontrolisanim uslovima uz primenu principa HACCP.

Coordinator: Dr Jasna Mastilović

Duration: 2005-2008

TR-6880

Unapređenje genetičkih, proizvodnih i prerađivačkih potencijala pšenice, ječma i alternativnih strnih žita korišćenjem klasične i moderne biotehnologije.

Duration: 2005-2008

TR-6877

Unapređenje tehnoloških procesa i kvaliteta proizvoda u industriji hrane za životinje.

Duration: 2005-2008