NACIONALNI

III46005

Novi proizvodi organskih cerealija i pseudocerealija iz organske proizvodnje

Coordinator: Dr Marija Bodroža Solarov

Duration: 2011-2015

III46001

Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za domaće i svetsko tržište

Duration: 2011-2015

Stari hleb, sirovina ili zdravstveni i ekološki problem AP Vojvodine

ID: 114-451-2755/2015-03

Coordinator: Dr Zvonko Nježić

Duration: 2015-2016

PSVOND

Primena proteinskih komponenti u formulaciji novih proizvoda na bazi žita sa dodatom vrednošću

Coordinator: Dr Olivera Šimurina

Duration: 2015-2016

PSVOND

Primena novih i konvencionalnih postupaka za uklanjanje najčešćih kontaminenata, mikotoksina i salmonela, u cilju proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane za životinje na području AP Vojvodine

Coordinator: Приватно: dr Radmilo Čolović

Duration: 2016-2019

Faces of changing climate in Danube region: occurence of mycotoxins in maize and suggesting the mitigation strategy

Multilateral Scientific and Technological Cooperation Projects in the Danube Region
ID: DS-2016-0059
RS ID: 337-00-00136/2016-09/01

Coordinator: Dr Jovana Kos

Duration: 2017-2018.