Istraživači

Dr Aleksandra Mišan

+381(0)21/485-3829;

aleksandra.misan@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika

Dr Aleksandra Torbica

+381(0)21/485-3625;

aleksandra.torbica@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Anamarija Mandić

+381(0)21/485-3812;

anamarija.mandic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika

Dr Bojana Filipčev

+381(0)21/485-3778;

bojana.filipcev@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Jelena Filipović

+381(0)21/485-3809;

jelena.filipovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Marija Bodroža Solarov

+381(0)21/485-3771;

marija.bodroza@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Marija Milašinović-Šeremešić

+381(0)21/485-3752;

marija.milasinovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Marijana Sakač

+381(0)21/485-3772;

marijana.sakac@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Milica Pojić

+381(0)21/485-3782;

milica.pojic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika

Dr Miroslav Hadnađev

+381(0)21/485-3811;

miroslav.hadnadjev@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja