Istraživači

Dr Bojana Kokić

+381(0)21/485-3828;

bojana.kokic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Tehnologija i kvalitet hrane za životinje

Dr Bojana Šarić

+381(0)21/485-3837;

bojana.saric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi žita

Dr Dubravka Škrobot

+381(0)21/485-3780;

dubravka.skrobot@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi žita

Dr Jasmina Lazarević

+381(0)21/485-3752;

jasmina.gubic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi animalnog porekla

Dr Jelena Krulj

+381(0)21/485-3798;

jelena.krulj@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

Dr Jelena Tomić

+381(0)21/485-3780;

jelena.tomic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi žita

Dr Jovana Kojić

+381(0)21/485-3798;

jovana.kojic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi žita

Dr Ljubiša Šarić

+381(0)21/485-3822;

ljubisa.saric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

Dr Milenko Košutić

+381(0)21/485-3809;

milenko.kosutic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi žita

Dr Nataša Ćurčić

+381(0)21/485-3751;

natasa.curcic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi žita