Istraživači

Dr Bojana Kokić

+381(0)21/485-3828;

bojana.kokic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Tehnologija i kvalitet hrane za životinje

Dr Bojana Šarić

+381(0)21/485-3837;

bojana.saric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi žita

Dr Dragana Plavšić

+381(0)21/485-3822;

dragana.plavsic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

Dr Jasmina Lazarević

+381(0)21/485-3752;

jasmina.lazarevic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi animalnog porekla

Dr Jelena Miljanić

+381(0)21/485-3798;

jelena.krulj@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

Dr Jelena Vujetić

+381(0)21/485-3807;

jelena.vujetic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Tehnologija i kvalitet hrane za životinje

Dr Jovana Kojić

+381(0)21/485-3798;

jovana.kojic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi žita

Dr Ljubiša Šarić

+381(0)21/485-3822;

ljubisa.saric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

Dr Nataša Ćurčić

+381(0)21/485-3751;

natasa.curcic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi žita

Dr Nedeljka Spasevski

+381(0)21/485-3807;

nedeljka.spasevski@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Tehnologija i kvalitet hrane za životinje