Istraživači

Dr Aleksandra Novaković

+381(0)21/485-3770;

aleksandra.novakovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika

Dr Alena Stupar

+381(0)21/485-3811;

alena.tomsik@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika

Dr Bojana Kokić

+381(0)21/485-3828;

bojana.kokic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Dragana Plavšić

+381(0)21/485-3822;

dragana.plavsic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

Dr Jasmina Lazarević

+381(0)21/485-3752;

jasmina.lazarevic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika

Dr Jelena Miljanić

+381(0)21/485-3798;

jelena.krulj@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

Dr Jelena Vujetić

+381(0)21/485-3807;

jelena.vujetic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Jovana Kojić

+381(0)21/485-3798;

jovana.kojic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Ljubiša Šarić

+381(0)21/485-3822;

ljubisa.saric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

Dr Nataša Ćurčić

+381(0)21/485-3751;

natasa.curcic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje