Istraživači

Dr Nemanja Teslić

+381(0)21/485-3847;

nemanja.teslic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi od voća i povrća

Dr Renata Kovač

+381(0)21/485-3779;

renata.kovac@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi od voća i povrća

Dr Slađana Rakita

+381(0)21/485-3811;

sladjana.rakita@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Tehnologija i kvalitet hrane za životinje

Dr Vojislav Banjac

+381(0)21/485 3775;

vojislav.banjac@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Tehnologija i kvalitet hrane za životinje

Dr Zorica Tomičić

+381(0)21/485-3793;

zorica.tomicic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

Dr Boško Marić

+381(0)21/485-3847;

bosko.maric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi od voća i povrća

Dr Dragana Ubiparip Samek

+381(0)21/485-3779;

dragana.ubiparip@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi od voća i povrća

Dr Jelena Bokić

+381(0)21/485-3830;

jelena.perovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi žita

M.Sc Aleksandar Marić

+381(0)21/485-3754;

aleksandar.maric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

M.Sc Aleksandra Bajić

+381(0)21/485-3779;

aleksandra.bajic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi od voća i povrća