Istraživači

Dr Nebojša Ilić

+381(0)21/485-3824;

nebojsa.ilic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Rad u oblasti hrane i zdravlja, a posebno na prirodnim bioaktivnim jedinjenjima iz različitih izvora i njihovo korišćenje u formulisanju i dizajnu prehrambenih funkcionalnih proizvoda. Ovo obuhvata identifikaciju ovih jedinjenja, njihovu analizu, ekstrakciju i inkorporaciju u različite matrikse i testiranje ovako formulisanih funkcionalnih proizvoda kao potencijalno novih prehrambenih artikala i određivanje njihovog uticaja na ljudsko zdravlje.

Dr Olivera Đuragić

+381(0)21/485-3845;

olivera.djuragic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Tehnologija proizvodnje hrane za životinje, valorizacija sirovina i proizvodnja gotovih smeša za ishranu životinja, kontrola kvaliteta i bezbednosti hrane za životinje, radna tačnost procesa (kontrola homogenosti smeša i premiksa, provera unakrsne kontaminacije i nivoa prenošenja), iskorišćenje nusproizvoda prehrambene industrije i poljoprivrede, inovativni i funcionalni proizvodi za ishranu životinja, saradnja sa privredom i komercijalizacija rezultata naučno-istraživačkog rada.

Dr Pavle Jovanov

+381(0)21/485-3790;

pavle.jovanov@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Hemija hrane sa fokusom na bezbednost i funkcionalnost hrane, razvoj ekstrakcionih tehnika i analitičkih metoda (HPLC/DAD//MS-MS) za određivanje sadržaja bioaktivnih komponenti iz različitih matriksa. Dizajniranje inovativnih proizvoda. Kvalitet i bezbednost meda.

Dr Rada Jevtić Mučibabić

+381(0)21/485-3797;

rada.jevtic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Naučnoistraživački rad usmeren na kvalitet, bezbednost i nutritivnu vrednost hrane biljnih proizvoda, s aspekta iznalaženja, formulacije i karakterizacije novih, unapređenih, funkcionalnih proizvoda prehrambene industrije. Istraživanja u oblasti industrije šećera se odnose na kvalitet proizvoda, međuproizvoda i nusproizvoda prerade šećerne repe, s akcentom na primenu istih u fermentativnim, prerađivačkim i prehrambenim tehnologijama, kao i primena navedenih nusproizvoda u biotehnologiji.

Dr Tamara Dapčević Hadnađev

+381(0)21/485-3624;

tamara.dapcevic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Tatjana Peulić

+381(0)21/485-3827;

tatjana.tasic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Njena ekspertiza je vezana za tehnologiju i određene segmente bezbednosti mesa i proizvoda od mesa. Bavi se kreiranjem novih proizvoda od mesa sa dodatom vrednošću, njihovom karakterizacijom i ispitivanjem održivosti. Takođe, bavi se standardizacijom kvaliteta i zaštitom tradicionalnih prehrambenih proizvoda.

Dr Žarko Kevrešan

+381(0)21/485-3821;

zarko.kevresan@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje. Unapređenje i produženje skladištenja voća i povrća korišćenjem savremenih tehnologija. Analitika kvaliteta voća i povrća. Određivanje mineralnog sastava hrane metodom atomske apsorpcione spektrofotometrije.

Dr Biljana Cvetković

+381(0)21/485-3824;

biljana.cvetkovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Primena inoviranih i tradicionalnih tehnologija u cilju dobijanja funkcionalnih proizvoda sa dodatom vrednošću i analiza kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda. Dizajn inoviranih prehrambenih proizvoda uz valorizaciju sporednih proizvoda prehrambene industrije. Iskustvo u saradnji sa privredom na više istraživačko-razvojnih projekata.

Dr Bojana Kokić

+381(0)21/485-3828;

bojana.kokic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja. Iskustvo u kontroli kvaliteta i bezbednosti hrane za životinje; uključivanje alternativnih i sporednih proizvoda prehrambene industrije u ishranu životinja sa akcentom na hranu za preživare; unapređenje kvaliteta hrane za životinje primenom različitih tehnoloških postupaka proizvodnje.

Dr Bojana Šarić

+381(0)21/485-3837;

bojana.saric@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika. Izolovanje bioaktivnih jedinjenja i nutrijenata iz različitih biljnih sirovina sa posebnim akcentom na valorizaciju sporednih proizvoda prehrambene industrije i agroindustrijskog otpada uz upotrebu “zelenih” tehnologija. Iskustvo u razvoju prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću i proizvoda za specijalne kategorije potrošača poput bezglutenskih. Aktuelna oblast istraživanja je unapređenje nutritivnog profila različitih prehrambenih proizvoda primenom zamenjivača masti i proteina izolovanih iz biljnih sirovina. Učesnik većeg broja međunarodnih i nacionalnih projekata, autor i koautor mnogobrojnih tehničkih rešenja. Rukovodilac službe obezbeđenja kvaliteta akreditovane laboratorije FINSLab, sa višegodišnjim iskustvom u vođenju odeljenja za mikroanalitiku (instrumentalne analize).

This site is registered on wpml.org as a development site.