Projekti

#MEĐUNARODNI I NACIONALNI PROJEKTI

realizovani od strane istraživača na Institutu za prehrambene tehnologije u Novom Sadu.

NPBTN-351008

Proizvodnja i priprema svinjskog mesa za veleprodaju, maloprodaju, industriju gotove hrane i preradu.

Duration: 2005-2008

NPBTN-351003

Razvoj novih proizvoda iz grupe fermentisanih kobasica i leskovačko roštilj meso.

Duration: 2005-2008

NPBTN-351001

Konfekcioniranje goveđeg mesa i sterilisana goveđa konzerva.

Duration: 2005-2008

NPBTN-321004

Pekarski i brašneno konditorski proizvodi sa dodatkom semena industrijskog ulja.

Duration: 2005-2008

NPBTN-321002

Zamrznuti pekarski proizvodi sa poboljšanim tehnološkim i senzornim karakteristikama.

Duration: 2005-2008