Istraživači

Dr Marija Milašinović-Šeremešić

+381(0)21/485-3752;

marija.milasinovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Tehnologija i kvalitet hrane za životinje

Dr Miona Belović

+381(0)21/485-3751;

miona.belovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

Dr Miroslav Hadnađev

+381(0)21/485-3811;

miroslav.hadnadjev@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi žita

Dr Olivera Šimurina

+381(0)21/485-3778;

olivera.simurina@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi od voća i povrća

Dr Predrag Ikonić

+381(0)21/485-3707;

predrag.ikonic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi animalnog porekla

Dr Tamara Dapčević Hadnađev

+381(0)21/485-3624;

tamara.dapcevic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi žita

Dr Zvonko Nježić

+381(0)21/485-3806;

zvonko.njezic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi od voća i povrća

Dr Aleksandra Novaković

+381(0)21/485-3770;

aleksandra.novakovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi animalnog porekla

Dr Alena Stupar

+381(0)21/485-3811;

alena.tomsik@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

Dr Biljana Cvetković

+381(0)21/485-3806;

biljana.cvetkovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi od voća i povrća