Istraživači

Dr Ivana Čabarkapa

+381(0)21/485-3793;

ivana.cabarkapa@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

Dr Jelena Tomić

+381(0)21/485-3780;

jelena.tomic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Jovana Kos

+381(0)21/485-3837;

jovana.kos@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Bezbednost hrane i hrane za životinje

Dr Milenko Košutić

+381(0)21/485-3809;

milenko.kosutic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Miona Belović

+381(0)21/485-3751;

miona.belovic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Olivera Šimurina

+381(0)21/485-3771;

olivera.simurina@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Predrag Ikonić

+381(0)21/485-3707;

predrag.ikonic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika

Dr Tamara Dapčević Hadnađev

+381(0)21/485-3624;

tamara.dapcevic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Vojislav Banjac

+381(0)21/485 3775;

vojislav.banjac@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Proizvodi na bazi zrnastih kultura za ishranu ljudi i životinja

Dr Zvonko Nježić

+381(0)21/485-3806;

zvonko.njezic@fins.uns.ac.rs

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Izolacija, karakterizacija i primena nutraceutika